Privacy verklaring

Color identity
Baan 74
3011 CD Rotterdam 

KvK-nummer: 24454278

Color identity is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alleen de eigenaar van Color identity, Hilma van Zanten heeft toegang tot de persoonsgegevens. Color identity verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Aanmelding
Door u verstrekte persoonsgegevens worden verkregen via:

 • Online aanmelding voor nieuwsbrief
 • Downloaden gratis documenten via de website www.coloridentity.nl
 • Aanvraag offertes
 • Aanvraag advies
 • Aanvraag informatie

Doeleinden verzamelen persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden indien van toepassing voor onderstaande doeleinden verzameld:

 • Verzenden nieuwsbrief
 • Reageren op contact via contactformulier website
 • Reageren op mails van betrokkene
 • Opdrachtbevestigingen
 • Uitvoeren overeenkomsten
 • Facturatie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Color identity en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hilma@coloridentity.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bewaartermijn
Bij uitschrijving worden de persoonsgegevens na 2 maanden uit het systeem verwijderd. Overige persoonlijke gegevens worden 6 maanden na het laatste contact verwijderd. Persoonsgegevens worden volgens de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard. Maximaal 6 maanden na deze 7 jaar worden de persoonsgegevens uit alle systemen verwijderd.

Systemen
Color identity bewaart persoonsgegevens in de volgende systemen

 • Mailchimp email marketing
 • Excel en Word
 • Skin Color Cosmetics bij het toesturen van bestelde producten voor de klant
 • Home of Image Personal Power Plus bij aanvraag persoonlijkheidsonderzoek tbv traject klant

Plaatsing in e-mailmarketingsysteem Mailchimp gebeurt alleen na persoonlijke mondelinge toestemming bij klantcontact of via toestemming bij downloaden gratis documenten of het achterlaten van persoonsgegevens op de website tbv het ontvangen van de nieuwsbrief.
Vastlegging in Excel en Word gebeurt alleen bij opdracht tot uitvoeren werkzaamheden door Color identity en bij facturatie.
Vastlegging bij Skin Color Cosmetics gebeurt alleen na een bestelling van een of meer producten voor de klant.
Vastlegging bij Home of Image gebeurt alleen bij aanvraag Personal Power Plus© persoonlijkheidsonderzoek.

Gegevens verstrekken aan derden
Color identity zal nooit je gegevens doorsturen of ruilen met derden voor marketing doeleinden. Color identity stuurt gegevens alleen door naar derden om aan onze verplichtingen aan jou te kunnen voldoen. Zo stuurt Color identity alleen je gegevens door aan Skin Color Cosmetics in verband met het afleveren van de bestelde make-up.
Color identity mag je persoonlijke gegevens ook doorgeven aan organisaties zoals kredietcontrole- of incassobureaus in verband met kredietcontroles, identiteitscontroles, het bijhouden van de kredietwaardigheid en het uitvoeren van incasso’s.

Beveiliging
Color identity neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hilma@coloridentity.nl
Color identity hanteert een beveiligingsbeleid met wachtwoorden voor de computer die alleen bij de eigenaar van Color identity bekend zijn. De website is beveiligd met een SSL-certificaat. Color identity staat niet in voor een adequate beveiliging van websites die doordat op een externe link op de Color identity website geklikt wordt, worden bezocht.

De inhoud van deze website is eigendom van Color identity.