ken jezelf, ben jezelf € 795,00

George Vaillant leidde een langlopend onderzoek naar de levensloop van een aantal Harvard-studenten. Een van zijn belangrijkste bevindingen was dat deelnemers op latere leeftijd vooral spijt hadden dat ze niet meer vanuit hun hart hadden geleefd: ‘Velen zagen pas aan het eind dat geluk een keuze is en dat ze te lang vast hebben gezeten in oude patronen en gewoonten. Dat ze zich vaak lieten tegenhouden door angst. Dat ze niet vaker kozen voor zichzelf en wat ze het liefste wilden doen.’

Werk ook aan je persoonlijke ontwikkeling als je het gevoel hebt dat je niet verder komt, zorg voor een doel in je leven. Je zult zien dat dit een positief effect heeft op je gezondheid.

Na het Ken jezelf, ben jezelf programma te hebben gevolgd ontwikkelt je meer zelfvertrouwen en je overtuigingskracht neemt toe, dat maakt mensen nieuwsgierig naar wie jij bent.

Je laat makkelijker je talenten en unieke kanten zien en daardoor word je op waarde geschat.

Je straalt uit wat je waard bent.

https://calendly.com/coloridentity-hilma/ken-jezelf-ben-jezelf